Cirsmu iepirkšana

SIA "Volmārkoks" iepērk cirsmas Latgalē par izdevīgu cenu.
Pieeja katram klientam individuāli, veicam cirsmas apskati un novērtēšanu.
Cirsmas izstrādi veic pieredzējuši mežizstrādes meistari.
Nepieciešamie dokumenti, lai sagatavotu cirsmas cenas piedāvājumu:

  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Cirsmas novērtējums, dastlapas;
  • Robežu plāns ar informāciju par izcērtamajiem nogabaliem;
  • Jūsu kontakttālrunis;

Piedāvājam arī pilnīgu cirsmu un meža sagatvošanu mežizstrādei;
(Robežu un kupicu atjaunošana, stigošana, dastošana un novērtēšana.)